RSS
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

O nas

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

Działa na podstawie Uchwały Nr XXXIII/1176/06 Rady Gminy w Zdunach z dn. 25 maja 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury
w samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny oraz w oparciu o stosowne ustawy. Jako gminna instytucja kultury jest biblioteką publiczną, z rozszerzoną działalnością kulturalną. Mieści się
w samodzielnym budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do wszechstronnej działalności w tym: biblioteka, czytelnia komputerowa i duża sala widowiskowa.
BP i DK Gminy Zduny realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, zaspokaja potrzeby czytelnictwa organizując spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek, kiermasze, organizując imprezy rozrywkowe, turystyczne i sportowe, prowadząc ogniska artystyczne, realizując imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).
Poprzez swoją działalność przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.
Swoją działalność opiera na współpracy z instytucjami (przede wszystkim szkołami), organizacjami społecznymi, Kościołem, całym społeczeństwem gminy, jak również na współpracy z Samorządem Gminy, Starostwem Powiatowym, Muzeum w Łowiczu, innymi ośrodkami i instytucjami kultury, mediami itp.
Działalność BP i DK Gminy Zduny w całości finansowana jest ze środków budżetu gminy.Opublikował: Katarzyna Kaźmierczak
Publikacja dnia: 19.09.2011
Podpisał: Katarzyna Kaźmierczak
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 5 123