RSS
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO


Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny.
2) Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest M Consulting sp. z o.o., e-mail: inspektor@kiodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z korzystaniem z usług Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz stosowne obowiązujące przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opublikował: Katarzyna Kaźmierczak
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Katarzyna Kaźmierczak
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 824